Susodco

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ


Подготвяне на 4 национални съвместни проучвания, насочени към социалния диалог и 4 доклада

1. Доклад за състоянието на националния СД в 6 партньорски държави, обхващащи актуалните теми и тенденции в секторния СД и сравнителен анализ с Многогодишния план за действие на секторния СД.

2. Доклад – преглед на миналите и продължаващи индустриални отношения и финансирани от ЕС секторни инициативи и проекти.

3. Доклад за вътрешната и външна комуникация на работодателските организации и професионалните организации в 6 страни-участнички в проекта.

4. Доклад за капацитета за социален диалог на организациите – социални партньори.