Susodco

SLJEDEĆI KORACI


Priprema četiriju zajedničkih istraživanja na nacionalnoj razini fokusiranih na kapacitete za socijalni dijalog i četiriju izvješća.

1. Izvještaj projekta SUSODCO: Pregled stanja socijalnog dijaloga u graditeljstvu u jugoistočnoj regiji EU (Bugarska, Hrvatska, Cipar, Grčka, Mađarska, Slovenija)

2. Izvještaj projekta SUSODCO: Pregled ključnih inicijativa i projekata u području socijalnog dijaloga u graditeljstvu u EU u razdoblju 2010-2020

3. Izvještaj projekta SUSODCO: Pregled interne i eksterne komunikacije poslodavaca i sindikata u graditeljstvu u jugoistočnoj regiji EU (Bugarska, Hrvatska, Cipar, Grčka, Mađarska, Slovenija)

4. Izvještaj projekta SUSODCO: Kapaciteti socijalnih partnera za implementaciju socijalnog dijaloga u graditeljstvu u jugoistočnoj regiji EU (Bugarska, Hrvatska, Cipar, Grčka, Mađarska, Slovenija)