Susodco

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK


Négy nemzeti, társadalmi párbeszéd kapacitással kapcsolatos kutatás, és négy tanulmány elkészítése:

1. Helyzetfelmérés a hat partnerországban megvalósuló Szociális párbeszédről, az aktuális kérdésekről, az ágazati Szociális párbeszéd trendjéről és ezek összeveetése az ágazati Szociális párbeszéd többéves cselekvési tervével

2. Tanulmány a múltbéli és a folyamatban lévő ipari kapcsolatokról, valamint az EU által finanszírozott ágazati kezdeményezések, projektek szakérői értékelése

3. Tanulmány a hat partnerország munkaadói és munkavállalói szervezeteinek belső és külső kommunkációjáről

4. Tanulmány a szociális partnerszervezetek társadalmi párbeszédre való képességéről