Susodco

NASLEDNJI KORAKI


Priprava 4 nacionalnih skupnih raziskav zmogljivosti socialnega dialoga in 4 poročil

1. Poročilo o nacionalnem statusu socialnega dialoga v 6 sodelujočih državah, ki zajema aktualna vprašanja in trende v sektorskem SD ter primerjavo s sektorskim večletnim akcijskim načrtom za SD

2. Poročilo o medsebojnem pregledu preteklih in tekočih odnosov med delodajalci in delojemalci ter sektorskih pobud in projektov, ki jih financira EU

3. Poročilo o interni in eksterni komunikaciji organizacij delodajalcev in sindikatov v sodelujočih 6 državah EU

4. Poročilo o zmogljivostih organizacij socialnih partnerjev za socialni dialog