Susodco

НОВИНИ – ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ

Второто събитие за изграждане на капацитет по SuSodCo ще се проведе на 15-и и 21-и април

Камара на строителите в България има удоволствието да Ви покани за участие във второто събитие за изграждане на капацитет, насочено към осигуряване на ключови умения у социалните партньори за подпомагане на индустриалните отношения в сектор строителство в Централна и Югоизточна Европа. Повече информация можете да намерите в поканата и дневния ред.

Това е второто от четирите взаимосвързани събития за изграждане на капацитет, които се провеждат в рамките на проекта SuSodCo. Неговата цел е да подобри комуникационните умения и капацитета за стратегическо планиране на националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Виртуалните събития са разделени на две сесии – семинар и уъркшоп. В семинарите ще участват видни експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален диалог на участниците. Уоркшопите ще обединят участниците в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, чрез които ще приложат на практика придобитите знания, за да подобрят социалния диалог в сектор строителство на национално ниво. Следващите две събития са планирани за:

·        Юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
·        Септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори.

Вярваме, че избраните теми за семинарите и практическите уъркшопи ще бъдат интересни и полезни за Вас и Ви очакваме на нашите онлайн сесии за изграждане на капацитет.

Проект SuSodCo стартира  първото от четирите взаимосвързани събития за изграждане на капацитет през м. декември

Неговата цел е да подобри комуникационните умения и капацитета за стратегическо планиране на националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Четирите двудневни виртуални събития са разделени на две сесии - семинар и уъркшоп. В семинарите ще участват видни експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален диалог на участниците. Уоркшопите ще обединят участниците в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, чрез които ще приложат на практика придобитите знания, за да подобрят социалния диалог в сектор строителство на национално ниво. Темите на тези последователни събития за изграждане на капацитет са следните:
  • 09 декември и 16 декември 2020 г.: Бъдеще и последни тенденции в социалния диалог. Интегриране на Европейската многогодишна програма за социален диалог на национално ниво.
  • Април 2021 г.: Значението на комуникационната стратегия за ефективен социален диалог.
  • Юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
  • Септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори.

Партньорите успешно стартираха проекта през март т.г. На 30-ти и 31-ви март проведохме нашата първа работна среща чрез онлайн платформата „Teams“

Чрез подобни събития се опознаваме по- добре, засилваме взаимното си доверие и полагаме основите на ползотворно бъдещо сътрудничество.  По време на срещата прегледахме дейностите по СД на национално ниво и обменихме мнения. Направихме конкретни планове за бъдещите ни задачи. Започнахме нашите подготвителни дейности – проучване на капацитета на националния социален диалог, обхващащ актуалните въпроси и тенденции в секторния СД и сравнителен анализ с Многогодишния план за действие на секторния СД. Ще реализираме 4 подобни съвместни проучвания – 3 уеб проучвания и 1 изследване на терен, които ще бъдат обобщение в 4 тематични доклада.