Susodco

НОВИНИ – ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ


  • Партньорите успешно стартираха проекта през март т.г. На 30-ти и 31-ви март проведохме нашата първа работна среща чрез онлайн платформата „Teams“. Чрез подобни събития се опознаваме по- добре, засилваме взаимното си доверие и полагаме основите на ползотворно бъдещо сътрудничество.

  • По време на срещата прегледахме дейностите по СД на национално ниво и обменихме мнения. Направихме конкретни планове за бъдещите ни задачи. Започнахме нашите подготвителни дейности – проучване на капацитета на националния социален диалог, обхващащ актуалните въпроси и тенденции в секторния СД и сравнителен анализ с Многогодишния план за действие на секторния СД. Ще реализираме 4 подобни съвместни проучвания – 3 уеб проучвания и 1 изследване на терен, които ще бъдат обобщение в 4 тематични доклада.