Susodco

A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD TÁMOGATÁSA AZ ÉPÍTŐIPAR HATÉ-KONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN


Az európai társadalmi párbeszéd olyan megbeszéléseket, konzultációkat, tárgyalásokat és együttes fellépéseket foglal magában, amelyekben az ágazat mindkét oldalát képviselő szervezetek (munkaadók és munkavállalók) vesznek részt. A különböző szinteken megvalósuló szociális párbeszéd az európai szociális piacgazdaság működésének előfeltétele, és a versenyképesség és üzleti korrektség elősegítése érdekében is alapvető fontosságú. Az építőipari szektor az Európai Unióban 4,8 millió munkahelyet biztosít, és az EU GDP-jének mintegy 9%-t eredményezi. Új munkahelyeket teremt, előmozdítja a gazdasági növekedést, és a társadalmi, éghajlati, energiaügyi kihívásokra is egyaránt megoldásokat kínál.

A SUSODCO PROJEKT ELŐZMÉNYEI ÉS BEMUTATÁSA

A Közép- (Szlovénia, Magyarország), Délkelet- (Horvátország, Bulgária) és Dél-Európai (Ciprus, Görögország) országok építőipari szociális párbeszéd partnerei egy előzetes kutatás keretében azonosították a szervezeteiket érintő közös kihívásokat és problémákat, és ezek alapján egy konzorciumot alapítva (SuSodCo) vettek részt az EU Foglalkoztatási Főosztálya által kiírt pályázaton. A SuSodCo projekt a társadalmi párbeszéd témáira összpontosít, elsősorban a nemzeti ágazati szociális párbeszéd megerősítését és kapacitásépítését, valamint az Európai Tárasdalami Párbeszédhez történő aktívabb hozzájárulást kívánja elősegíteni. A SuSodCo projekt a közép-, kelet- és délkelet-európai tagállamok építőipari szociális párbeszédben résztvevő partnereinek kapacitásépítésének, promóciós tevékenységének, ismertségének, valamint a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom elősegítésére összpontosít. Ennek érdekében a SuSodCo projekt legfontosabb célja, hogy a nemzeti ágazati szociális párbeszéd partnereket felkészítése és ellássa azokkal a hiányzó kulcsfontosságú kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik az ágazati társadalmi párbeszédben való aktívabb közreműködésüket, továbbá nemzeti szinten kibővítsék a tevékenységi körüket (kapacitásaikat), elősegítve ezáltal a megerősödésüket, fejlődésüket és az Európai Ágazatai Szociális Párbeszédbe történő aktív bekapcsolódásukat.