Susodco

POTPORA SOCIJALNOM DIJALOGU ZA UČINKOVITI 

SEKTOR GRADITELJSTVA U BUDUĆNOSTI


Europski socijalni dijalog sastoji se od rasprava, savjetovanja i pregovaranja te zajedničkih akcija u kojima sudjeluju organizacije koje zastupaju dvije strane industrije (poslodavce i radnike). Socijalni dijalog na svim razinama preduvjet je za funkcioniranje europskog socijalnog tržišnog gospodarstva i ključan je za promoviranje konkurentnosti i pravednosti. Sektor graditeljstva nudi 14,8 milijuna izravnih radnih mjesta te sudjeluje s oko 9 posto u BDP-u Europske unije. Također stvara nova radna mjesta, potiče rast gospodarstva i nudi rješenja za društvene, klimatske i energetske izazove.

Kontekst i opis projekta SUSODCO

Socijalni partneri u sektoru graditeljstva iz srednje (Slovenija, Mađarska), jugoistočne (Hrvatska, Bugarska) i južne Europe (Cipar, Grčka) koji su spremni i predani aktivnijoj suradnji kroz konzorcij odlučili su, na temelju preliminarnog istraživanja kojim su utvrđeni zajednički problemi i izazovi, prijaviti se za novi projekt Europske unije (SuSodCo) s fokusom na teme iz socijalnog dijaloga kojima je cilj jačanje i izgradnja kapaciteta prvenstveno nacionalnog sektorskog socijalnog dijaloga, a zatim i aktivniji doprinos europskom socijalnom dijalogu. Projekt SuSodCo fokusira se na izgradnju kapaciteta, promoviranje, prepoznatljivost te uzajamno priznavanje i povjerenje socijalnih partnera u sektoru graditeljstva u državama članicama iz srednje, istočne i jugoistočne Europe. U tom je kontekstu ključni cilj projekta SuSodCo osigurati socijalnim partnerima na nacionalnoj sektorskoj razini izgradnju ključnih kapaciteta koji će im omogućiti da budu više uključeni u sektorski socijalni dijalog i koji će ojačati njihove sposobnosti (kapacitete) djelovanja na nacionalnoj razini, omogućiti njihov rast, razvoj i aktivno uključenje u djelovanje europskog socijalnog dijaloga na sektorskoj razini.