Susodco

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ


В края на тази година и през първата половина на 2021 г. планираме 4 СЪВМЕСТНИ СЪБИТИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ (регионални/местни специализирани двудневни събития), които ще надградят уменията на синдикатите и работодателските организации от 6-те партньорски държави за изграждане на ефективни и ефикасни индустриални отношения в Източна, Централна и Югоизточна Европа.
Събитие 1: ХЪРВАТСКА - Дек 2020 Събитие 2: УНГАРИЯ - Фев 2021 Събитие 3: КИПЪР - Апр 2021 Събитие 4: БЪЛГАРИЯ - Юни 2021


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА СЪБИТЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

(разходите за участие ще бъдат възстановени от проект SUSODCO!)

1ва целева група: секторни социални партньори от строителната индустрия от съответните страни

2ра целева група: представители на съотвените държави в Комитета за социален диалог в строителната индустрия

3та целева група: представителни организации на социални партньори като BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC, UEAPME.