Susodco

СТЪПКИ


Подготвяне на 4 национални съвместни проучвания, насочени към социалния диалог и 4 доклада

1. Първи доклад по проект SUSODCO: Преглед на състоянието на социалния диалог в строителния сектор в Югоизточния регион на ЕС (България, Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария, Словения) план за действие на секторния СД.

2. Втори доклад по проект SUSODCO: Преглед на ключовите инициативи и проекти, свързани със социалния диалог в строителството в ЕС през периода 2010–2020 година.

3. Трети доклад по проект SUSODCO: Преглед на вътрешната и външната комуникация на работодателските организации и синдикатите в строителството в Югоизточния регион на ЕС (България, Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария, Словения).

4. Четвърти доклад по проект SUSODCO: Капацитет на организациите на социалните партньори за осъществяване на социален диалог в строителната индустрия в Югоизточния регион на ЕС (България, Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария, Словения), ANNEX 1 ANNEX 2 ANNEX 3 .