Susodco

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥ- ΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε μια νέα, ελεύθερηςπρόσβασης, πλατφόρμα προσαρμοσμένη στον ΚΔστον Κατασκευαστικό κλάδο, η οποία θα περιέχει μια παρουσίαση των βασικών πρωτοβουλιών ΚΔ και των έργων της ΕΕ για περαιτέρω διάδοση και εκμε- τάλλευση των εννοιών, των χρησιμοποιημένων μεθο- δολογιών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που επιτυγχάνονται στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές δραστηριότητες κοινωνικού διαλόγου απαιτούν την υποστήριξη εμπει- ρογνωμόνων και περιλαμβάνουν τις βέλτιστες πρα- κτικές ΚΔ, καθώς και καθοδήγηση για χρηματοδοτι- κά εργαλεία της ΕΕ κ.λπ., το έργο SUSODCO στο- χεύει στη συλλογή όλων των παραπάνω χαρακτηρι- στικών και αποτελεσμάτων σε ένα συνεκτικό και ενη- μερωμένο από άποψη περιεχομένου υποστηρικτικό εργαλείο, μία διαδικτυακή πλατφόρμα, ειδικά δια- μορφωμένη για τον κοινωνικό διάλογο στον Κατα- σκευαστικό κλάδο. Η νέα πλατφόρμα θα συγκεντρώ- νει παρελθούσες και τρέχουσες τομεακές δράσεις και πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με τον ΚΔ στον Κατα- σκευαστικό τομέα και θα ενισχύει τον ΚΔ σε κοινοτι- κό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα διευκολύνει τις εθνικές τομεακές οργανώσεις ΚΔ να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα στον κοινωνικό διάλογο, να ευαισθητοποιηθούν σε καίρια θέματα του κλάδου, να προωθήσουν την κατάρτιση, να προσελ- κύσουν μέλη, να επενδύσουν στην ανάπτυξη ικανοτή- των, να δημιουργούν συνέργειες και εντέλει θα προω- θήσει τη μελλοντική ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου.