Susodco

HÍREK - LEGUTÓBBI FEJLEMÉNYEK

 

 • SuSodCo 4. virtuális kapacitásépítő rendezvény, Szeminárium (2021. november 2.) és workshop (2021. november 3.)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Ciprus Építőipari Szövetségek Szövetsége (OSEOK) ezúton tisztelettel hívja meg Önt a negyedik, egyben utolsó SuSodCo kapacitásépítő rendezvényre, amelynek célja, hogy a társadalmi párbeszédben résztvevő partnereket felvértezzük azokkal a kulcsfontosságú kapacitásokkal, amelyek javítani tudják az ipari kapcsolatokat Közép- és Dél-kelet Európában. A tervezett napirend a csatolmányban található.

Ez a SuSodCo projekt keretében megrendezésre kerülő negyedik, egyben utolsó kapacitásbővítő rendezvény. Az első rendezvény 2020 decemberében az európai építőipar közelmúltbeli tendenciáit helyezte a középpontba – a gazdaság digitalizációját, az innovációt a digitális gazdaságban, a munkaerőpiacot és a változáskezelést többek között (1. rendezvény). A második rendezvényt 2021 áprilisában a kommunikációs stratégiának, illetve a hatékony társadalmi párbeszéd fontosságának szenteltük (2. rendezvény). A harmadik, júniusi rendezvény egy a társadalmi párbeszédre vonatkozó személyre-szabott digitális és kommunikációs készségfejlesztő alkalom volt (3. rendezvény). Az utolsó rendezvény 2021 novemberében a tárgyaló- és kommunikációs készség fejlesztésének szenteljük és bemutatjuk a résztvevőknek, hogy hogyan lehet sikeresen EU-s finanszírozásra pályázni.

Az kapacitásbővítő rendezvények célcsoportjába tartoznak a szakszervezetek, munkáltatói szervezetek és a társadalmi párbeszéd más érintettjei nemzeti, regionális és európai szinten. Az rendezvények hasznosak lehetnek az építőiparban ipari kapcsolatokkal foglalkozó vezérigazgatók, HR tanácsadók, jogi referensek és a tárgyaló csapatban résztvevő egyéb szakértők és munkatársak számára.

Örömmel várjuk Önt a következő online kapacitásbővítő rendezvényünkre november 2-án és 3-án!

·      A RENDEZVÉNYEK PROGRAMJA
·      MEGHÍVÓ

 

 

 • SuSodCo virtuális kapacitásépítő rendezvény Szeminárium (2021.  június 28.) és workshop (2021.  június 29.)

A SUSODCO projekt második szociális párbeszéd kapacitásépítési rendezvénye (Virtuális esemény a ZOOM eszközön keresztül)

Tisztelt Uram/Asszonyom!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a SuSodCo projekt harmadik kapacitásépítő rendezvényére. Projektünk célja a közép- és délkelet-európai országok építőipari szociális párbeszéd partnereinek továbbképzése és meglévő készségük fejlesztése a szociális párbeszéd eredményességének erősítése érdekében. Csatoltan megküldjük a rendezvény Meghívóját és Programját.

Tervezett rendezvényünk a harmadik a SuSodCo projekt keretében szervezett négy kapacitásépítési rendezvény közül. A 2020 decemberi első rendezvény az európai építőipari ágazat legújabb trendjeit – a gazdaság digitalizációjának, a digitális gazdaságok innovációjának, a munkaerőpiacoknak és a változások kezelésének kérdéseit tekintette át. (1. rendezvény). A 2021. áprilisi második rendezvény a kommunikációs stratégiával és annak a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából betöltött fontos szerepével foglalkozott (2. rendezvény). A harmadik, a bolgár szociális partnerek által 2021 júniusában szervezett rendezvény témája a szociális párbeszédben alkalmazható digitális készségek személyre szabott képzése lesz. A 2021 novemberében megrendezésre kerülő negyedik kapacitásépítő rendezvény a kommunikációs készségekre vonatkozó képzéseket és az uniós forrásokra való sikeres pályázási lehetőségeket tekinti át.

A kapacitásépítő rendezvényeink a szakszervezeteket, a munkáltatói szervezeteket és más szociális párbeszéd partnereket célozzák meg nemzeti, regionális és európai szinten. A rendezvények az építőipari ágazat cégvezetői, HR tanácsadói, jogi tisztviselői, és a szociális párbeszédben résztvevő tárgyalópartnerek és szakértők számára is egyaránt hasznos segítséget nyújtanak.

Szeretettel várjuk Önöket a 2021. június 28-i és 29-i online kapacitásbővítő foglalkozásainkon.

·        A RENDEZVÉNYEK PROGRAMJA
·        MEGHÍVÓ

 • A SuSodCo projekt második Kapacitásbővítő rendezvénye - Kommunikációs stratégia a hatékony szociális párbeszéd érdekében, 2021. április 15. & 2021. április 21.

A SUSODCO projekt második szociális párbeszéd kapacitásépítési rendezvénye (Virtuális esemény a ZOOM eszközön keresztül)

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a SuSodCo projekt második kapacitásépítő rendezvényére. Projektünk célja a közép- és délkelet-európai országok építőipari szociális párbeszéd partnereinek továbbképzése és meglévő készségük fejlesztése a szociális párbeszéd eredményességének erősítése érdekében.
Tervezett rendezvényünk a második a SuSodCo projekt keretében szervezett négy kapacitásépítési esemény közül. A projekt célja a bolgár, horvát, ciprusi, görög, magyar és szlovén építőipari szociális párbeszédpartnerek stratégiai tervezésének és kommunikációs képességeinek fejlesztése.
Az egymásra épülő virtuális rendezvények két részből, egy szemináriumból és egy workshopból állnak. A szemináriumokon neves szakértők és előadók ismertetik az európai szociális párbeszéd legújabb trendjeit, és tanácsokat adnak a résztvevők kommunikációs és digitális készségeinek továbbfejlesztéséhez. A workshopon a résztvevők interaktív foglalkozások, szerepjátékok és érdekes programok keretében mélyítik el az előadásokon hallott ismereteket. A következő két kapacitásépítő rendezvény időpontja: 

•       2021. június: A gazdaság digitalizálása a szociális párbeszéd programjában és a digitális készségek, valamint
•       2021. szeptember: A kommunikációs készség szerepének fontossága. A partnerek készségbeli hiányosságainak fejlesztése.

A kapacitásépítési rendezvényeink a szakszervezeteket, a munkáltatói szervezeteket és más szociális párbeszéd partnereket célozzák meg nemzeti, regionális és európai szinten. A rendezvények az építőipari ágazat cégvezetői, HR tanácsadói, jogi tisztviselői, és a szociális párbeszédben résztvevő tárgyalópartnerek és szakértők számára is egyaránt hasznos segítséget nyújtanak. A rendezvények meghívóját és részletes programját az alábbi linkekre kattintva töltheti le.

·        A RENDEZVÉNYEK PROGRAMJA
·        MEGHÍVÓ
·        AZ ELŐADÓK ÉLETRAJZA

Regisztrálhat a mindkét rendezvényen való részvételre, vagy kiválaszthatja, hogy a szemináriumon vagy a workshopon szeretne-e részt venni.  A szeminárium és a workshop nyelve angol, de a szemináriumon magyar nyelvű tolmácsolás is biztosított. Amennyiben a szemináriumon magyar nyelvű tolmácsolásra is igény tart, kérjük, igényét legkésőbb április 1-ig jelezze a regisztrációs lapon. 
Kattintson ide a regisztrációs űrlap kitöltéséhez!
Regisztrálása esetén a Szeminárium, illetve a Workshop eléréséhez szükséges linket a rendezvények előtt az ön által megadott e-mail címre megküldjük.


 • A társadalmi párbeszéd legújabb tendenciái és jövője - A SuSodCo projekt első Kapacitásépítő Rendezvénye

  2020. december 9. és 16. (virtuális ZOOM rendezvény)
   Meghívó
   Program
   AZ ELŐADÓK BEMUTATÁSA

   A SuSodCo konzorcium nevében tisztelettel meghívjuk Önt projektünk első kapacitásépítő rendezvényére, amelynek célja, hogy a közép- és délkelet-európai országok szociális párbeszéd partnereit az ipari kapcsolatok elősegítése érdekében hasznos új ismeretekkel lássa el.
  A SuSodCo projekt keretében tervezett négy kapacitásépítő rendezvény közül a decemberi lesz az első, amelynek célja a bolgár, horvát, ciprusi, görög, magyar és szlovén építőipari szociális párbeszéd partnerek stratégiai tervezési és kommunikációs képességeinek fejlesztése. A rendezvények két egymást követő részbő, egy szemináriumból és egy workshopból állnak majd. A szemináriumokon kiváló előadók és trénerek az európai szociális párbeszéd aktuális trendjeit mutatják be, és egyúttal a résztvevők kommunikációs és digitális készségeit is továbbfejlesztik. A workshopok interaktív foglalkozások, szerepjátékok és jól használható forgatókönyvek által segítik hozzá a résztvevőket az elsajátított új ismeretek begyakorlására.
  A kapacitásépítő rendezvények a szakszervezeteket, a munkáltatói szervezeteket és az egyéb szociális párbeszéd partnereket nemzeti, regionális és európai szinten célozzák meg. A rendezvények az építőipari ágazat kapcsolatrendszerében érintett cégvezetők, HR tanácsadók, jogi képviselők, tárgyalási csoportok tagjai és szakértői számára nyújtanak továbbképzési lehetőséget.

   Szeretettel várjuk Önt online kapacitásépítési rendezvényünkre.

   Részvételi szándéka esetén kérjük itt regisztráljon:
  1. nap - SZEMINÁRIUM – 2020. december 9. (9:00 – 12:00)
  2. nap - WORKSHOP - 2020. december 16. (9:00 – 11:00)

  A tervezett négy kapacitásbővítő rendezvények (szeminárium + workshop) témái:
  •    2020. december 9. és december 16.: A szociális párbeszéd jelenlegi trendje és jövője. A többéves szociális párbeszédprogram nemzeti szintű integrálása.
  •    2021. április: A kommunikációs stratégia jelentősége a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából.
  •    2021 június: A gazdaság digitalizálása a szociális párbeszéd programja és a digitális készségek szempontjából.
  •    2021. szeptember: A szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek köre. A partnerek készségbeli hiányosságainak pótlása. 


  A projekt márciusban kezdődött. A partnerek a „Teams” online platform segítségével 2020. március 30-án és 31-én megtartották az első, projektindító megbeszélésüket

A videókonferencia lehetővé tette, hogy a partnerek jobban megismerjék egymást, erősítsék kölcsönös bizalmunkat és alapot teremtsenek a jövőbeni gyümölcsöző együttműködéshez. A megbeszélésen áttekintették a társadalmi párbeszéd nemzeti szintű tevékenységeit és véleményt cseréltek. Áttekintették a projekt során elvégzendő feladataikat. Megkezdték az előkészítő tevékenységeket, azaz a nemzeti társadalmi párbeszéd helyzetfelmérését, amely kiterjed az ágazati szociális párbeszéd aktuális kérdéseire és trendjeire, valamint összeveti ezeket az ágazati szociális párbeszéd többéves cselekvési tervével. A projekt során négy közös kutatás készül, három íróasztal melletti, egy terepi kutatás, és ezek alapján négy tematikus tanulmány készül majd el.