Susodco

A PROJEKT HOZZÁADOTT ÉRTÉKE ÉS HATÁSA


Az építőipar számára egy új, ingyenes, testreszabottágazati szociális párbeszédplatform kialakítását tervezzük, ahol a legfontosabb korábbi szociális párbeszéd -kezdeményezések és EU-projektek, valamint az EUban megvalósult elképzelések, alkalmazott módszerek, eredmények és hatások, azok további terjesztése és hasznosítása elérhetőek lesznek. Tekintettel arra, hogy a nemzeti szintű szociális párbeszéd szakértői támogatást igényel, és visszajelzést ad a nemzeti, valamint a legjobb kezdeményezésekről, a megvalósítandó koncepciók tervezéséről és összehasonlításáról, az eredményekről, tanulmányokról, intézményközi együttműködési látogatásokról, a projekt eredményeinek terjesztéséről, az EU finanszírozási eszközeiről, stb., a SuSodCo projekt célja, hogy a fenti tényezőket és eredményeket egy koherens, átlátható, naprakész tartalmi és szaktudást támogató eszközben, egy speciális, az építőipari társadalmi párbeszédet elősegítő ágazatspecifikus online platformon gyűjtse össze. Az új platform bemutatja a korábbi és folyamatban levő ágazati szociális párbeszéd tevékenységeket, valamint az építési ágazat szempontjából releváns egyéb uniós kezdeményezéseket, és megerősíti a szociális párbeszéd uniós és nemzeti szintű történelmi fejlődésére vonatkozó ismereteket. A platform segítséget nyújt a nemzeti ágazati szociális párbeszédben résztvevő szervezeteknek a hatékony és eredményes együttműködéshez, ráirányítja a figyelmet az ágazat kulcsfontosságú kérdéseire, elősegíti a képzést és az új tagok bevonását, támogatja a kapacitásépítésbe történő befektetéseket és a szinergiák létrehozását, továbbá (erre felkészítve) előmozdítja a jövőbeli társadalmi párbeszédet.

Az új platform támogatja és elérhetővé teszi a korábbi és a folyamatban lévő ágazati társadalmi párbeszéd kezdeményezéseket, projekteket és bemutatja a már bevált jó gyakorlatokat.