Susodco

CILJEVI


Glavni ciljevi projekta SUSODCO:

  • ponovno aktivirati socijalne partnere na nacionalnoj sektorskoj razini.

  • izgraditi i poboljšati njihove kapacitete za uspješan i aktivan socijalni dijalog uzimajući u obzir sljedeći višegodišnji program rada europskog socijalnog dijaloga za sektor graditeljstva (2020.-2023.) i nacionalne prioritete socijalnog dijaloga za sektor graditeljstva.