Susodco

NOVOSTI – NAJNOVIJA ZBIVANJA


  • Partneri su uspješno pokrenuli projekt u ožujku. Prvi, uvodni sastanak održali smo pomoću internetskog alata Teams 30. i 31. ožujka 2020. Na ovakvim se događanjima bolje upoznajemo, jačamo uzajamno povjerenje i stvaramo temelje za uspješnu buduću suradnju.

  • Tijekom sastanka pregledali smo aktivnosti socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini i razmijenili smo mišljenja. Dogovorili smo konkretne planove za budući rad. Započeli smo pripremne aktivnosti – istraživanja o kapacitetima nacionalnog socijalnog dijaloga, o trenutnim problemima i trendovima u sektorskom socijalnom dijalogu u usporedbi s višegodišnjim akcijskim planom za sektorski socijalni dijalog. Provest ćemo četiri takva zajednička istraživanja – tri uredska i jedno terensko istraživanje nakon kojih će uslijediti četiri tematska izvješća.