Susodco

NOVOSTI – NAJNOVIJA ZBIVANJA

SuSodCo 3. događaj virtualne izgradnje kapaciteta - Digitalizacija i digitalne vještine u okviru Agende socijalnog dijaloga, Seminar (28. lipnja 2021.) i radionica (29. lipnja 2021.)

Sindikat graditeljstva Hrvatske sa zadovoljstvom Vas poziva na treći događaj izgradnje kapaciteta SuSodCo-a čiji je cilj opremanje partnera iz socijalnog dijaloga presudnim kapacitetima za podršku industrijskim odnosima u srednjoj i jugoistočnoj Europi. U privitku se nalazi Poziv i dnevni red.

Ovo je treći od četiri događaja izgradnje kapaciteta koji se provode u okviru projekta SuSodCo. Prvi događaj u prosincu 2020. bio je usmjeren na nedavne trendove u europskom građevinskom sektoru - digitalizacija gospodarstva, inovacije u digitalnim gospodarstvima, tržišta rada i upravljanje promjenama (Event 1). Drugi događaj u travnju 2021. bio je posvećen komunikacijskoj strategiji i njenoj važnosti za učinkovit socijalni dijalog (Event 2). Treći događaj, koji će u lipnju organizirati bugarski socijalni partneri, je trening po mjeri o digitalnim vještinama primjenjivim na socijalni dijalog. Četvrti događaj u studenom 2021. usredotočit će se na obuku o komunikacijskim vještinama i uspješnu prijavu za EU fondove.

Svi događaji za izgradnju kapaciteta usmjereni su na sindikate, organizacije poslodavaca i druge partnere u socijalnom dijalogu na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini. Događaji su prikladni za izvršne direktore, savjetnike za ljudske resurse, pravne službenike, članove pregovaračke skupine i stručnjake uključene u industrijske odnose u građevinskom sektoru.
Radujemo se što ćemo Vas vidjeti na našim online treninzima za izgradnju kapaciteta, 28. i 29. lipnja.

Molimo vas prijavite se ovdje za sudjelovanje najkasnije do 18. lipnja 2021. godine

 

SuSodCo 1. on-line seminar izgradnje kapaciteta, Seminar (09. prosinca 2020) i radionica (16. prosinca 2020)

Sindikat graditeljstva Hrvatske poziva vas na prvi virtualni događaj za izgradnju kapaciteta, dio projekta SuSodCo, koji za cilj ima opremanje socijalnih partnera presudnim kapacitetima kako bi se olakšali djelotvorni industrijski odnosi u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Domaćin inicijative je Sindikat građevinske industrije Hrvatske (SGH).
Prvi događaj izgradnje kapaciteta u projektu podijeljen je u dvije sesije - seminar i radionicu.
Seminar, planiran za 9. prosinca 2020. od 9:00 do 12:00 (CET), usredotočit će se na ključne nalaze istraživačke faze projekta SuSodCo, otkrivajući izazove socijalnog dijaloga s kojima se suočava građevinska industrija u Bugarskoj i Hrvatskoj , Cipar, Grčka, Mađarska i Slovenija. Istaknuti panelisti iz vodećih europskih institucija također su pozvani da ilustriraju međunarodni kontekst socijalnog dijaloga i predstave nedavna zbivanja u digitalizaciji građevinskog sektora, produktivnosti na radnom mjestu i koristima socijalnog dijaloga za građevinsku industriju. Za više detalja o panelistima i temama izlaganja, pogledajte priloženi nacrt dnevnog reda.
Radionica, planirana za 16. prosinca 2020. od 9:00 do 11:00 (CET), uključivat će predstavnike poslodavaca i zaposlenika u interaktivnu sesiju, razmatrajući različite načine kako integrirati europski okvir socijalnog dijaloga u vlastiti nacionalni višegodišnji programi socijalnog dijaloga. Najnoviji alat za internetsku suradnju Miro olakšat će virtualni timski rad. Prije radionice održat će se orijentacijska sesija za korištenje alata Miro.
Molimo vas da se prijavite za sudjelovanje na oba događaja na linkovima za registraciju u predviđenom dnevnom redu. Događaj će se održati na platformi video konferencije Zoom, a odgovarajuće poveznice dobit ćete nakon prijave na sesije. Službeni jezik seminara i radionice je engleski. Tijekom prvog dana moći ćemo osigurati prijevod za seminar; međutim, svoj jezični zahtjev trebali biste navesti u poveznici za registraciju najkasnije do 1. prosinca 2020.
Radujemo se što ćemo vas vidjeti na prvom SuSodCo događaju za izgradnju kapaciteta kako bismo razmijenili uvide i zanimljive ideje o tome kako zajedno raditi na postizanju naših zajedničkih ciljeva socijalnog dijaloga na nacionalnoj i europskoj razini.

URADNI POZIV
AGENDA

Partneri su uspješno pokrenuli projekt u ožujku 2020

Prvi, uvodni sastanak održali smo pomoću internetskog alata Teams 30. i 31. ožujka 2020. Na ovakvim se događanjima bolje upoznajemo, jačamo uzajamno povjerenje i stvaramo temelje za uspješnu buduću suradnju.Tijekom sastanka pregledali smo aktivnosti socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini i razmijenili smo mišljenja. Dogovorili smo konkretne planove za budući rad. Započeli smo pripremne aktivnosti – istraživanja o kapacitetima nacionalnog socijalnog dijaloga, o trenutnim problemima i trendovima u sektorskom socijalnom dijalogu u usporedbi s višegodišnjim akcijskim planom za sektorski socijalni dijalog. Provest ćemo četiri takva zajednička istraživanja – tri uredska i jedno terensko istraživanje nakon kojih će uslijediti četiri tematska izvješća.