Susodco

PLANOVI ZA BUDUĆNOST


Na kraju ove godine i u prvoj polovini 2021. planiramo organizirati ČETIRI ZAJEDNIČKA DOGAĐANJA (regionalna/lokalna, posebno ciljana, dvodnevna događanja) kojima je cilj izgraditi kapacitete sindikata iz šest zemalja članica koje sudjeluju u projektu koji su relevantni i važni za učinkovite i djelotvorne industrijske odnose u istočnoj, srednjoj i jugoistočnoj Europi.


1. događanje: HRVATSKA, prosinac 2020 2. događanje: MAĐARSKA, veljača 2021 3. događanje: BUGARSKA, travanj 2021 4. događanje: CIPAR, lipanj 2021


KORISNICI POZVANI NA SUDJELOVANJE U DOGAĐANJIMA ZA IZGRADNJU KAPACITETA

(plaćeno iz projekta SUSODCO!)

1. ciljana skupina: socijalni partneri iz sektora graditeljstva iz uključenih zemalja
2. ciljana skupina: nacionalni predstavnici odbora za socijalni dijalog za sektor graditeljstva
3. ciljana skupina: organizacije socijalnih partnera koje predstavljaju i usluge, krovne organizacije kao što su BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC, SME United