Susodco

CILJI


Glavna cilja projekta SUSODCO:

  • ponovno aktivirati nacionalne sektorske socialne partnerje

  • zgraditi in izboljšati svoje zmogljivosti za uspešno in aktivno sodelovanje na področju socialnega dialoga v skladu z novim večletnim delovnim programom za evropski socialni dialog za gradbeništvo (2020–2023) in nacionalnimi prednostnimi nalogami za socialni dialog v gradbeništvu.