Susodco

DODANA VREDNOST IN TRAJNOSTNI UČINEK PROJEKTA


Izdelali smo novo brezplačno prilagojeno sektorsko platformo za razvoj SD na področju gradbeništva, ki vsebuje predstavitev ključnih preteklih pobud SD in projektov EU za nadaljnje razširjanje in izkoriščanje konceptov, uporabljenih metodologij, rezultatov in učinkov, ki se dosegajo v EU.

Glede na to, da dejavnosti socialnega dialoga na nacionalni ravni zahtevajo podporo strokovnjakov in vključujejo povratne informacije za nacionalne pobude in pobude za najboljše prakse socialnega dialoga, za načrtovanje in primerjavo uporabljenih konceptov, rezultatov, študij, obiskov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, razširjanja projektnih rezultatov, za smernice o orodjih EU za financiranje itd., je cilj tega projekta zbrati vse zgoraj navedene značilnosti in rezultate v enem usklajenem, preglednem, posodobljenem vsebinskem in strokovnem podpornem orodju, tj. posebni sektorsko fokusirani spletni platformi, namenjeni socialnemu dialogu gradbenih dejavnosti. Nova platforma bo predstavljala pretekle in tekoče sektorske dejavnosti SD in dejavnosti povezane z drugimi pobudami EU, pomembnimi za gradbeni sektor, ter okrepila znanje o zgodovinskem razvoju SD na ravni EU in nacionalnih ravneh. Platforma bo nacionalnim organizacijam za sektorski socialni dialog olajšala uspešno in učinkovito sodelovanje v socialnem dialogu, povečala njihovo obveščenost o glavnih vprašanjih v tem sektorju, spodbujala usposabljanja, pomagala privabiti nove člane, omogočila vlaganje v krepitev zmogljivosti in ustvarjanje sinergij ter v prihodnosti tudi spodbujala socialni dialog (ko bo "opremljena" za to). Poleg navedenega bo nova platforma podpirala in nadalje razširjala pretekle in tekoče sektorske pobude in projekte socialnega dialoga in omogočila vpogled v najboljše prakse.