Susodco

NOVICE - ZADNJI DOGODKI

 • Partnerji smo marca uspešno začeli izvajati projekt. Naše prvo, uvodno srečanje je potekalo prek spletnega orodja Teams 30. in 31. marca 2020


  Na takšnih dogodkih se bolje spoznamo, krepimo medsebojno zaupanje in postavimo temelje za plodno sodelovanje v prihodnosti. Na mednarodnem srečanju smo pregledali dejavnosti socialnega dialoga (SD) na nacionalnih ravneh in izmenjali mnenja. Naredili smo konkretne načrte za naše prihodnje naloge. Začeli smo s pripravljalnimi dejavnostmi - raziskave nacionalnih zmogljivosti socialnega dialoga (SD), ki zajemajo aktualna vprašanja in trende v sektorskem SD ter primerjavo s sektorskim večletnim akcijskim načrtom za SD. Izvedli bomo 4 takšne skupne raziskave: 3 teoretične in 1 terensko raziskavo, na podlagi katerih bomo pripravili 4 tematska poročila.


  • Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO, 9. in 16. december 2020

  GSZ Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala vas vabi na prvi virtualni Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO (AGENDA z linki za spletno prijavo & spremni dopis-povabilo, opis nastopajočih), katerega namen je opremiti partnerje za socialni dialog s ključnimi sposobnostmi za podporo industrijskim odnosom v srednji in jugovzhodni Evropi. V prilogi vam pošiljamo vabilo in osnutek dnevnega reda.
  To je prvi od štirih dogodkov za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v tej EU regiji, ki bo izveden v okviru projekta SuSodCo. Namenjen je izboljšanju strateškega načrtovanja in komunikacijskih spretnosti nacionalnih  socialnih partnerjev, ki izvajajo socialni dialog na ravni gradbenih dejavnosti v Bolgariji, Grčiji, na Hrvaškem, Cipru, Madžarskem in v Sloveniji.
  REGISTRACIJA (prijava) UDELEŽENCA NA DOGODEK: 9.12.2020
  REGISTRACIJA (prijava) UDELEŽENCA NA DOGODEK: 16.12.2020

  Vsi štirje dogodki SUSODCO za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev so razdeljeni na dve seji: seminarji in delavnice. Na seminarjih bodo sodelovali ugledni strokovnjaki, ki bodo z nami delili in osvetlili trende evropskega socialnega dialoga in najboljše prakse ter nam pomagali pri izboljšanju komunikacijskih in digitalnih spretnosti. Delavnice bodo udeležence združile v interaktivnih sejah (virtualnih ali v živo), igrah vlog in privlačnih scenarijih za usvajanje znanja.
  Teme 4 načrtovanih dogodkov za krepitev zmogljivosti so naslednje:
  -9. in 16. december 2020-virtualno: Najnovejši trendi in prihodnost socialnega dialoga. Vključevanje večletnega programa socialnega dialoga na nacionalni ravni.
  -april 2021: Pomen komunikacijske strategije za učinkovito izvajanje socialnega dialoga in usvajanje komunikacijskih spretnosti.
  -junij 2021: Digitalizacija gospodarstva in navezava na socialni dialog ter pridobivanje digitalnih spretnosti.
  -september 2021: Usmerjeno usvajanje komunikacijskih spretnosti in zapolnjevanje vrzeli v spretnostih socialnih partnerjev.
  Vsi dogodki za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev so brezplačni in so namenjeni sindikatom, organizacijam delodajalcev in drugim partnerjem v socialnem dialogu na nacionalni, regionalni in evropski ravni.
  Dogodki so primerni tako za izvršne direktorje, strokovnjake v kadrovski službi, pravnike, člane pogajalskih skupin kot tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z industrijskimi odnosi v gradbenem sektorju.
  Z veseljem vas pričakujemo na naši prvi spletni dvodnevni seji za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev.
  Strokovna služba GZS ZGIGM
  Več>>>


 • Usvajanje digitalnih spretnosti za izboljšanje kapacitet socialnih partnerjev - komuniciranje s člani in med seboj z uporabo novih orodij za spletna srečanja, izmenjavo mnenj in upravljanje dokumentov, nov in dec 2020


Teme izobraževanja 25. 11. 2020 od 9.00 do 10.00: OSNOVNI NIVO
• Kdaj uporabiti kakšno aplikacijo (Teams, OneDrive, SharePoint, Forms, Stream …)
• Aplikacije na mobilnem telefonu – samo platforma Android
• ONEdrive – advanced sharing – prenos dokumentov iz računalnika v oblačno storitev (deljenje dokumentov+ napredno deljenje, prek spleta/Explorer – v čem je razlika?)
• Zapisniki (priloge)
• Sklicevanje sestanka iz Teamsov – ena skupina
• Zahtevna gesla (menjava gesel Microsoft 365 na pol leta) in kompleksna gesla (dvofaktorska avtentikacija).
Izbraževanje se bo tudi snemalo. Na izobraževanje se pridružite s klikom na link:  Click here to join the meeting
PREZENTACIJA>>
POSNETEK: klikni

 
Teme izobraževanja 27.11.2020 od 9.00 do 10.00: SREDNJI NIVO
• Forms – kako se naredi anketa
• Lobby v Teamsih
• Kdo je bil prisoten na sestanku oziroma na dogodku Teams (enostaven in hiter izvoz liste)
• Snemanje sestankov v Stream – zunanji – kopiranje OneDrive in deljenje z javnostjo
• OneNote – nasveti in triki
• Izbraževanje se bo tudi snemalo. Na izobraževanje se pridružite s klikom na link: Click here to join the meeting
PREZENTACIJA>>
POSNETEK: klikni

 Teme izobraževanja 2.12.2020 od 9.00 do 10.00: NAPREDNI NIVO
• Anonimno glasovanje
• Funkcija Voting (Kako in kaj? Glasovanje za druge? Ali je to omogočeno?)
• Funkciji Planner in To-do
• Funkcija List (Kaj in kako?)
• Teams in posneto srečanje – podnapisi in kje so shranjeni – angleški (prepis?)
• način Gallery, Together mode
• Breakout rooms (istočasno skupno srečanje in nato v več ločenih skupinah)
Izbraževanje se bo tudi snemalo. Na izobraževanje se pridružite s klikom na link: Click here to join the meeting
PREZENTACIJA>>
POSNETEK: klikni