Susodco

NOVICE - ZADNJI DOGODKI

Spretnosti, ki podpirajo izvajanje socialnega dialoga - SUSODCO dan za krepitev usposobljenosti, 2. - 3. novembra 2021

GZS ZGIGM in OSEOK s Cipra, vas z veseljem vabita na zaključni dogodek za krepitev zmogljivosti SuSodCo, katerega cilj je partnerje socialnega dialoga opremiti s ključnimi zmogljivostmi za podporo industrijskim odnosom v srednji in jugovzhodni Evropi. V prilogi vabilo in osnutek dnevnega reda.
To je zadnji od štirih dogodkov za krepitev zmogljivosti, ki so del projekta SuSodCo. Prvi dogodek decembra 2020 je bil osredotočen na najnovejše trende v evropskem gradbenem sektorju - digitalizacijo gospodarstva, inovacije v digitalnih gospodarstvih, spremembe na trgu dela in odzivanje nanje. Drugi dogodek, aprila 2021, je bil namenjen komunikacijski strategiji in njenemu pomenu za učinkovit socialni dialog. Tretji dogodek, organiziran junija 2021, je bil izveden kot prilagojen trening o digitalnih in komunikacijskih spretnostih, ki se uporabljajo za izvajanje socialnega dialoga. Zadnji dogodek novembra 2021 bo namenjen usposabljanju o pogajanjih, pogajanjih in komunikacijskih veščinah, udeležencem pa bo podkrepil z znanji kako se uspešno prijaviti za sredstva EU.
Vsi dogodki za krepitev zmogljivosti so namenjeni sindikatom, organizacijam delodajalcev in drugim partnerjem v socialnem dialogu na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Dogodki so primerni za direktorje, svetovalce za kadre, pravne uslužbence, člane pogajalske skupine in strokovnjake, ki se ukvarjajo z industrijskimi odnosi v gradbenem sektorju.
Veselimo se vaše udeležbe na SUSODCO spletnem dnevu za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO, ki bo potekal 2. in 3. novembra.

PRIJAVE

AGENDA

 

Digitalizacija in digitalne spretnosti v programu aktivnosti socialnega dialoga - SUSODCO dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v gradbenih dejavnostih, 28. 6. -29. 6. 2021

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala vas z veseljem vabi na tretji dogodek za krepitev zmogljivosti (CBE) na temo: „Digitalizacija in digitalne spretnosti v programu aktivnosti socialnega dialoga “, del mednarodne iniciative SuSodCo. Gostitelja prireditve sta bolgarska gradbena zbornica (BCC) in bolgarski sindikat delavcev gradbenih dejavnosti in oskrbe z vodo Podkrepa (FCIW - PODKREPA). Kot običajno je dogodek razdeljen na dve seji - seminar in delavnico. Vsaka poteka na svoj dan.

Seminar bo potekal 28. junija 2021 od 9.00 do 12.30 (CET). Prvi sklop se bo osredotočil na digitalizacijo z vidika evropskega socialnega dialoga in njen vpliv na naslednje ključne elemente - zaposlovanje, plačilo, poklicno izobraževanje in usposabljanje (usposabljanje in prekvalifikacija), delovne razmere in konflikti. Drugi sklop seminarja bo namenjen prilagojenemu izobraževanju o digitalnih spretnostih, ki bo zajemalo naslednje teme: učinkovito širjenje vsebin socialnega dialoga in ustreznih kanalov (spletna mesta, socialna omrežja, mediji in druge platforme), digitalno trženje, socialno omrežje upravljanje in nasveti za pisanje vsebin za različne medijske kanale.
Delavnica je načrtovana za 29. junij 2021, od 9.00 do 12.00 (CET). Vključevala bo predstavnike delodajalcev in zaposlenih v interaktivni seji. Udeleženci bodo razdeljeni v tri mednarodne skupine, da bodo vadili svoje novo pridobljene spretnosti pisanja vsebin in uporabe digitalnih orodij, ki se uporabljajo za socialni dialog.

Uradna jezika seminarja in delavnice sta angleščina in bolgarščina. Simultani prevod v naslednje jezike: bolgarščina, hrvaščina, grščina, angleščina, madžarščina in slovenščina in bo na voljo le med seminarjem, dne 28. junija 2021.  Prevajanje v slovenski jezik bo zagotovljeno. Prijavite se čimprej, oziroma najkasneje do 18. junija 2021,da bomo lahko uspeli zagotovi slovenskega tolmača na dogodku.

Vsi dogodki za krepitev zmogljivosti so namenjeni sindikatom, organizacijam delodajalcev in drugim partnerjem v socialnem dialogu na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Dogodki so primerni za izvršne direktorje, kadrovske svetovalce, pravne uradnike, člane pogajalske skupine in strokovnjake, ki se ukvarjajo z industrijskimi odnosi v gradbenem sektorju, vodje digitalizacije v organizacijah.

Oba dogodka bosta potekala prek platforme Zoom . Prosimo, registrirajte se tukaj, da boste prejeli ustrezne povezave ZOOM.  Kotizacije ni. 
Veselimo se vaše prisotnosti na dogodku za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev v gradbenih dejavnosti v jugovzhodni evropski regiji projekta SuSodCo.

PRIJAVA
AGENDA
VABILO

Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO, 15. in 21 april 2021

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala vas z veseljem vabim drugi virtualni Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO, katerega namen je opremiti partnerje za socialni dialog s ključnimi sposobnostmi za podporo industrijskim odnosom v srednji in jugovzhodni Evropi. 
Pred nami je drugi od štirih dogodkov za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v tej EU regiji, izvedenih v okviru projekta SuSodCo. Namenjen je izboljšanju strateškega načrtovanja in komunikacijskih spretnosti sodelujočih organizacij, ki izvajajo socialni dialog na ravni gradbenih dejavnosti, in sicer v Bolgariji, na Hrvaškem, na Cipru, v Grčiji, na Madžarskem in v Sloveniji.
Tudi tokrat je dvodnevni dogodek razdeljen na dve seji - seminar in delavnico. Seminar vključuje ugledne strokovnjake, ki bodo z nami delili in osvetlili trende evropskega socialnega dialoga in najboljše prakse ter nam pomagali pri izboljšanju komunikacijskih in digitalnih spretnosti. Cilj je opolnomočiti socialne partnerje, da usvojijo znanje in spretnosti za učinkovito komunikacijsko kampanjo in uspešno predstavljajo prednosti socialnega dialoga na ravni gradbenih dejavnostih. Do konca leta načrtujemo še dva enako strukturirana dogodka na temo:

·        junij 2021: Digitalizacija gospodarstva in navezava na socialni dialog ter pridobivanje digitalnih spretnosti
·        september 2021: Usmerjeno usvajanje komunikacijskih in zapolnjevanje vrzeli v spretnostih socialnih partnerjev.

Vsi dogodki za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev so brezplačni in so namenjeni sindikatom, organizacijam delodajalcev in drugim partnerjem v socialnem dialogu na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Dogodki so primerni tako za izvršne direktorje, kadrovike, strokovnjake za komuniciranje, tržnike storitev v organizacijah, pravnike, člane pogajalske skupine in kot tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z industrijskimi odnosi v gradbenem sektorju.
Z veseljem vas pričakujemo na naši drugi spletni dvodnevni seji za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev.
PRIJAVA
AGENDA
VABILO

Usvajanje mehkih spretnosti za izboljšanje kapacitet socialnih partnerjev - krepitev komunikacijske spretnosti

GZS ZGIGM za slovenske socialne partnerje, še zlasti tiste iz gradbenih dejavnosti, koordinira svetovalna skupinska srečanja, ki jim sledijo konzultacijska srečanja.

Uvodno srečanje: 22. MAREC 2021, od 10.00 do 12.00: POSNETEK>>>
1. skupno srečanje: 24. MAREC 2021, od 12.00 do 16.00:   
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA, POSNETEK>>>
2. skupno srečanje: 23. APRIL 2021, od 9.00 do 13.00:       
NAČINI UČINKOVITEGA KOMUNICIRANJA, POSNETEK >>>
3. skupno srečanje: 28. MAJ 2021, od 9.00 do 13.00:          
KANALI KOMUNICIRANJA, POSNETEK>>
4. skupno srečanje: 14. JUNIJ 2021, od 9.00 do 13.00:       
UPRAVLJANJE DIGITALNIH KOM. KANALOV, POSNETEK>>

Usvajanje digitalnih spretnosti za izboljšanje kapacitet socialnih partnerjev - komuniciranje s člani in med seboj z uporabo novih orodij za spletna srečanja, izmenjavo mnenj in upravljanje dokumentov, nov in dec 2020


Teme izobraževanja 25. 11. 2020 od 9.00 do 10.00: OSNOVNI NIVO
• Kdaj uporabiti kakšno aplikacijo (Teams, OneDrive, SharePoint, Forms, Stream …)
• Aplikacije na mobilnem telefonu – samo platforma Android
• ONEdrive – advanced sharing – prenos dokumentov iz računalnika v oblačno storitev (deljenje dokumentov+ napredno deljenje, prek spleta/Explorer – v čem je razlika?)
• Zapisniki (priloge)
• Sklicevanje sestanka iz Teamsov – ena skupina
• Zahtevna gesla (menjava gesel Microsoft 365 na pol leta) in kompleksna gesla (dvofaktorska avtentikacija).
Izbraževanje se bo tudi snemalo. Na izobraževanje se pridružite s klikom na link:  Click here to join the meeting
PREZENTACIJA>>
POSNETEK: klikni

 Teme izobraževanja 27.11.2020 od 9.00 do 10.00: SREDNJI NIVO
• Forms – kako se naredi anketa
• Lobby v Teamsih
• Kdo je bil prisoten na sestanku oziroma na dogodku Teams (enostaven in hiter izvoz liste)
• Snemanje sestankov v Stream – zunanji – kopiranje OneDrive in deljenje z javnostjo
• OneNote – nasveti in triki
• Izbraževanje se bo tudi snemalo. Na izobraževanje se pridružite s klikom na link: Click here to join the meeting
PREZENTACIJA>>
POSNETEK: klikni

 Teme izobraževanja 2.12.2020 od 9.00 do 10.00: NAPREDNI NIVO
• Anonimno glasovanje
• Funkcija Voting (Kako in kaj? Glasovanje za druge? Ali je to omogočeno?)
• Funkciji Planner in To-do
• Funkcija List (Kaj in kako?)
• Teams in posneto srečanje – podnapisi in kje so shranjeni – angleški (prepis?)
• način Gallery, Together mode
• Breakout rooms (istočasno skupno srečanje in nato v več ločenih skupinah)
Izbraževanje se bo tudi snemalo. Na izobraževanje se pridružite s klikom na link: Click here to join the meeting
PREZENTACIJA>>
POSNETEK: klikni

Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO, 9. in 16. december 2020

GSZ Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala vas vabi na prvi virtualni Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO (AGENDA z linki za spletno prijavo & spremni dopis-povabilo, opis nastopajočih), katerega namen je opremiti partnerje za socialni dialog s ključnimi sposobnostmi za podporo industrijskim odnosom v srednji in jugovzhodni Evropi. V prilogi vam pošiljamo vabilo in osnutek dnevnega reda.
To je prvi od štirih dogodkov za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v tej EU regiji, ki bo izveden v okviru projekta SuSodCo. Namenjen je izboljšanju strateškega načrtovanja in komunikacijskih spretnosti nacionalnih  socialnih partnerjev, ki izvajajo socialni dialog na ravni gradbenih dejavnosti v Bolgariji, Grčiji, na Hrvaškem, Cipru, Madžarskem in v Sloveniji.
REGISTRACIJA (prijava) UDELEŽENCA NA DOGODEK: 9.12.2020
REGISTRACIJA (prijava) UDELEŽENCA NA DOGODEK: 16.12.2020

Vsi štirje dogodki SUSODCO za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev so razdeljeni na dve seji: seminarji in delavnice. Na seminarjih bodo sodelovali ugledni strokovnjaki, ki bodo z nami delili in osvetlili trende evropskega socialnega dialoga in najboljše prakse ter nam pomagali pri izboljšanju komunikacijskih in digitalnih spretnosti. Delavnice bodo udeležence združile v interaktivnih sejah (virtualnih ali v živo), igrah vlog in privlačnih scenarijih za usvajanje znanja.
Teme 4 načrtovanih dogodkov za krepitev zmogljivosti so naslednje:
-9. in 16. december 2020-virtualno: Najnovejši trendi in prihodnost socialnega dialoga. Vključevanje večletnega programa socialnega dialoga na nacionalni ravni.
-april 2021: Pomen komunikacijske strategije za učinkovito izvajanje socialnega dialoga in usvajanje komunikacijskih spretnosti.
-junij 2021: Digitalizacija gospodarstva in navezava na socialni dialog ter pridobivanje digitalnih spretnosti.
-september 2021: Usmerjeno usvajanje komunikacijskih spretnosti in zapolnjevanje vrzeli v spretnostih socialnih partnerjev.
Vsi dogodki za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev so brezplačni in so namenjeni sindikatom, organizacijam delodajalcev in drugim partnerjem v socialnem dialogu na nacionalni, regionalni in evropski ravni.
Dogodki so primerni tako za izvršne direktorje, strokovnjake v kadrovski službi, pravnike, člane pogajalskih skupin kot tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z industrijskimi odnosi v gradbenem sektorju.
Z veseljem vas pričakujemo na naši prvi spletni dvodnevni seji za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev.
Strokovna služba GZS ZGIGM
Več>>>

Partnerji smo marca uspešno začeli izvajati projekt. Naše prvo, uvodno srečanje je potekalo prek spletnega orodja Teams 30. in 31. marca 2020

Na takšnih dogodkih se bolje spoznamo, krepimo medsebojno zaupanje in postavimo temelje za plodno sodelovanje v prihodnosti. Na mednarodnem srečanju smo pregledali dejavnosti socialnega dialoga (SD) na nacionalnih ravneh in izmenjali mnenja. Naredili smo konkretne načrte za naše prihodnje naloge. Začeli smo s pripravljalnimi dejavnostmi - raziskave nacionalnih zmogljivosti socialnega dialoga (SD), ki zajemajo aktualna vprašanja in trende v sektorskem SD ter primerjavo s sektorskim večletnim akcijskim načrtom za SD. Izvedli bomo 4 takšne skupne raziskave: 3 teoretične in 1 terensko raziskavo, na podlagi katerih bomo pripravili 4 tematska poročila.