Susodco

NOVICE - ZADNJI DOGODKI


  • Partnerji smo marca uspešno začeli izvajati projekt. Naše prvo, uvodno srečanje je potekalo prek spletnega orodja Teams 30. in 31. marca 2020. Na takšnih dogodkih se bolje spoznamo, krepimo medsebojno zaupanje in postavimo temelje za plodno sodelovanje v prihodnosti.

  • Na mednarodnem srečanju smo pregledali dejavnosti socialnega dialoga (SD) na nacionalnih ravneh in izmenjali mnenja. Naredili smo konkretne načrte za naše prihodnje naloge. Začeli smo s pripravljalnimi dejavnostmi - raziskave nacionalnih zmogljivosti socialnega dialoga (SD), ki zajemajo aktualna vprašanja in trende v sektorskem SD ter primerjavo s sektorskim večletnim akcijskim načrtom za SD. Izvedli bomo 4 takšne skupne raziskave: 3 teoretične in 1 terensko raziskavo, na podlagi katerih bomo pripravili 4 tematska poročila.