Susodco

KORAKI


Priprava 4 nacionalnih skupnih raziskav zmogljivosti socialnega dialoga in 4 poročil

1. poročilo projekta SUSODCO: Pregled situacije socialnega dialoga v gradbeništvu v jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Slovenija)

2. poročilo projekta SUSODCO: Pregled ključnih iniciativ in projektov s področja socialnega dialoga v gradbeništvu v EU v obdobju 2010–2020

3. poročilo projekta SUSODCO: Pregled interne in eksterne komunikacije delodajalskih in delojemalskih organizacij s področje gradbenih dejavnosti v jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Slovenija)

4. poročilo projekta SUSODCO: Kapacitete socialnih partnerjev za izvajanje socialnega dialoga s področje gradbenih dejavnosti v jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Slovenija)