Susodco

KDO SMO

 

Lead partner:  
  GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM)
SLOVENIIJA
Partners:  
  Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW)
BELGIJA
  Zveza delavcev v industriji gradbenega materiala (EFEDOSZSZ)
MADŽARSKA
  Nacionalno združenje madžarskih graditeljev pogodbenikov (EVOSZ)
MADŽARSKA
  Sindikat gradbenega sektorja Hrvaške (SGH)
HRVAŠKA
  Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD)
SLOVENIJA
  Inštitut za usposabljanje zaposlenih v mednarodnih organizacijah (ITPIO)
BOLGARIJA
  Federacija za gradbeništvo, industrijo in oskrbo z vodo (FCIW Podkrepa)
BOLGARIJA
  Bolgarska zbornica gradbeništva (BCC)
BOLGARIJA
  Vsegrško združenje inženirjev pogodbenikov javnih del (PEDMEDE)
GRČIJA
  Federacija zvez gradbenih pogodbenikov Cipra (OSEOK)
CIPER