Susodco

NAČRTI ZA PRIHODNOST


Ob koncu letošnjega leta in v prvi polovici leta 2021 načrtujemo 4 SKUPNE DOGODKE ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI (regionalni/lokalni ciljno usmerjeni 2-dnevni dogodki) socialnih partnerjev, ki bodo predstavnike sindikalnih in delodajalskih organizacij iz 6 sodelujočih držav EU opremila z ustreznimi in pomembnimi zmogljivostmi za uspešne in učinkovite industrijske odnose v vzhodni, srednji in jugovzhodni Evropi.
1. dogodek: HRVAŠKA 12-2020


2. dogodek: MADŽARSKA  4- 2021 3. dogodek: BOLGARIJA 6-2021                4. dogodek: CIPER  11-2021

UPRAVIČENCI, POVABLJENI K SODELOVANJU NA DOGODKIH ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI SOCIALNIH PARTNERJEV
(povračilo stroškov iz projekta SUSODCO!)

1. ciljna skupina: socialni partnerji (gradbenih dejavnosti) sodelujočih držav
2. ciljna skupina: državni predstavniki odbora za socialni dialog za gradbeno industrijo
3. ciljna skupina: podobne organizacije socialnih partnerjev, ki prav tako zastopajo storitvene dejavnosti, npr. krovne organizacije, kot so BUSINESSEUROPE (Konfederacija evropskih gospodarskih združenj), CEEP (Evropski center delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve in storitve splošnega pomena), ETUC (Evropska konfederacija sindikatov) in SME UNITED (Evropsko združenje obrtnikov ter malih in srednjih podjetij).